Natec logo

Co obejmuje gwarancja?

 

Gwarancja obejmuje wszystkie wady fabryczne tkwiące w produkcie. Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, powstałych z winy niewłaściwego użytkowania, bądź zdarzeń natury losowej, takich jak zalanie, czy przepięcie w sieci elektrycznej.

 

Gdzie zgłaszać?

 

Wszystkie produkty Natec Genesis należy reklamować bezpośrednio w miejscu zakupu. Produkty objęte są 2-letnią gwarancją.